Benchmarking-værktøjet er udviklet af:

Teknologisk institut

Teknologisk institut

BUILD, AAU

BUILD, AAU

Udviklingsprojekt

Værktøj til benchmarking af energiforbrug i etageboligbebyggelser

Udvikling i energiforbrug og CO2-emissioner og målt effekt af energirenoveringer


Projektstøtte

Projektet er finansieret af Grundejernes investeringsfond og Realdania.

Projektperiode: juni 2019 – december 2021


Baggrund

Energiforbruget i stort set ens etageboligbebyggelser varierer fra ejendom til ejendom, ligesom forbruget i en ejendom varierer fra år til år. Hertil kommer, at effekten af forbedringer afhænger af før-forbruget fordelt på rumvarme, luftskifte og varmt vand.

Det er derfor vanskeligt at vurdere størrelsen af det reelle energiforbrug, og at fremskrive energiforbrug og CO2-emissioner, ikke mindst i forbindelse med energirenoveringer og andre tiltag relateret til den grønne omstilling.

Oftest er effekten af energimæssige forbedringer forskellig fra den forventede effekt på grund af ”rebound effekter” idet energibesparelser kan blive omsat til indeklimaforbedringer og øget komfort, eller påvirkes af ændringer i beboerantal, boligbrug mv.

Dette kompleks gør, at der er behov for udvikling og formidling af et enkelt værktøj til fastlæggelse og vurdering af energiforbrugets udvikling og størrelse i en vilkårlig etageboligbebyggelse, og som kan fastlægge den sandsynlige effekt af energimæssige tiltag, under hensyntagen til rebound-effekter mv.

Projektets resultater henvender sig dels til boligadministrationer, boligselskaber og energiansvarlige og dels til rådgivere, ingeniør- og arkitektvirksomheder med ansvar for gennemførelsen af energirenoveringsprojekter, samt energiplanlæggere og forsyningsselskaber.